Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

 1. Ondernemer: De rechtspersoon die de producten aan de consument aanbiedt.
 2. Consument: De natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer.
 3. Bedenktijd: De termijn waarin de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 1. Naam: LOODS Webwinkels V.O.F.
  Adres: Rijngraafstraat 92 4811 DL Nederland
  Email: support@ivypinot.com
  KvK-nummer: 63933381
  BTW-nummer: 85545869B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestelling tussen ondernemer en consument.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

Artikel 5 - Bedenktijd

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 6 - Prijs

 1. Prijzen opgegeven in de webwinkel zijn inclusief BTW.
 2. Alvorens het voltooien van de bestelling wordt het BTW bedrag in Euro’s vermeld.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Bij typefouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 7 - Levering

 1. De levering geschied via postverzending.
 2. Verzending vindt plaats binnen 2 dagen na het ontvangen van de betaling.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 4. Verzending naar een postbus is niet mogelijk.

 

Artikel 8 - Verzendkosten

 1. Voor de verzending van de producten worden verzendkosten in rekening gebracht.

 

Artikel 9 - Retournering

 1. In geval van retournering door de consument worden de portokosten vergoed door de ondernemer.
 2. Betaling van de vergoeding vindt plaats binnen 30 dagen na het retour ontvangen.

 

Artikel 10 - Betaling

 1. Geaccepteerde betaalmethoden zijn;
  1. iDeal
  2. Bancontact
 2. Voor het ontvangen van betaling wordt gebruikt van de Payment Service Provider Mollie B.V.

 

Artikel 11 - Geldigheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 01-07-2021.
 2. Deze algemene voorwaarden worden jaarlijks herzien.